PRETRAGA PO IMENU KUDA

PRETRAŽITE KUDOVE PO ŽUPANIJAMA

HKUU „Nikola Šubić Zrinski" Petrijevci

Katalog

  • NAZIV: HKUU „Nikola Šubić Zrinski" Petrijevci
  • PREDSJEDNIK: Ivo Zelić
  • VODITELJI: Nenad Sudar i Boris Šili
  • TAJNIK / CA: Martina Stanković
  • ADRESA: Petrijevci, Republike 116
  • TELEFON: 098/339-299, 091/791-8852

BIOGRAFIJA

Plesni voditelj i koreograf je Nenad Sudar, a voditelj tamburaškog orkestra Boris Šili.
Svoj rad obnovili su 1993., nakon Domovinskog rata, a do sada su nastupali diljem Hrvatske, ali i na smotrama folklora u Njemačkoj, Austiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Francuskoj, Rumunjskoj, BiH, Makedoniji. Inicijatori su i organizatori manifestacije „Petrijevačke žetvene svečanosti“

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

banner demo111