PRETRAGA PO IMENU KUDA

PRETRAŽITE KUDOVE PO ŽUPANIJAMA

KUD "Baranjac" Topolje

Katalog

  • NAZIV: KUD "Baranjac" Topolje
  • PREDSJEDNIK: Maja Kešić Masle
  • DOPREDSJEDNIK: Boban Đurić
  • ADRESA: Hrvatske Republike 26, Toplje
  • TELEFON: 00385 95 908 8086

BIOGRAFIJA

KUD Baranjac je mala udruga s velikim srcem i velikom ljubavlju prema kulturi plesa, pjesme, te očuvanju narodnih običaja. Udruga se u svom radu bavi amaterskim kulturno-umjetničkim radom na području narodnog glazbenog stvaralaštva. Cilj udruge je poticanje kulturnog nivoa svih članova,te poticanje kreativnih sposobnosti izražavanja samih članova na području kulturno-umjetničkog amaterizma.

Kulturno umjetničko društvo " Baranjac" Topolje osnovano je 1998 godine, te broji više od 50 članova.Iako je ovo društvo relativno mlado ono ipak djeluje već 70-ak godina ali ranije pod nazivom KUD "Grša" Topolje. Aktivno se radilo od dana osnutka društva do domovinskog rata,kada je došlo do malih prekida,pošto su članovi KUD-a bili prognani po cijeloj nam domovini. KUD "Baranjac" Topolje njeguje izvorni folklor te održava brojne običaje od kojih su najpoznatiji : vinceška, prelo,pudarina,ulice,kraljice,buše (poklade)...
Naš cilj prije svega je preko kulturnih događanja poboljšati međuljudske odnose, te zajedničkim radom i zalaganjem stvoriti kvalitetan ambijent u unaprijeđenju i promicanju kulturno umjetničke djelatnostii, i tako prije svega omogućimo našoj djeci da kroz kulturu žive te izgrađuju svoju osobnost.

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

banner demo111