PRETRAGA PO IMENU KUDA

PRETRAŽITE KUDOVE PO ŽUPANIJAMA

KUD "Sloga" Satnica Đakovačka

Katalog

  • NAZIV: KUD "Sloga" Satnica Đakovačka
  • PREDSJEDNIK: Mira Čolić
  • DOPREDSJEDNIK: Dario Šakota
  • VODITELJI: Marija Ilakovac, Tomica Ivanović
  • TAJNIK / CA: Martina Galović
  • ADRESA: Kralja Tomislava 80, 31421 Satnica Đakovačka
  • KONTAKT: Mira Šalković
  • TELEFON: 098-945-875 / 098-940-3278
  • FAX: 031/852-156 (s naznakom za KUD)

BIOGRAFIJA

KUD “SLOGA” iz Satnice Đakovačke osnovan je 1996 godine. Broji oko osamdesetak aktivnih članova koji rade u tri plesačke i tri tamburaške sekcije. Njeguje izvorni slavonski folklor, pjesmu, ples, običaje i štuje tradicijsku nošnju svoga kraja. Svojim marljivim i upornim radom KUD je dosegao zavidnu kvalitetu i godinama se već ubraja među vodeće KUD-ove Đakovštine. Izdvajaju neizostavno sudjelovanje na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, nastupe u Litvi, Švicarskoj, Solinu, Ugljanu, otok Krk, Zagreb, Dubrovnik, Novska, Trogir, Županja, Primošten, Široki Brijeg… Rado se odazivaju na sve smotre folklora u našoj Đakovštini te sve smotre gdje su pozvani. Organizatori su smotre folklora za djecu i odrasle pod nazivom “Pjesmom i plesom kroz Satnicu”.

 

Voditelji: Voditelj folklora: Marija Ilakovac, Voditelj tamburaša: Tomica Ivanović

 

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

banner demo111