PRETRAGA PO IMENU KUDA

PRETRAŽITE KUDOVE PO ŽUPANIJAMA

KUU "Napredak" Podravski Podgajci

Katalog

  • NAZIV: KUU "Napredak" Podravski Podgajci
  • PREDSJEDNIK: Pavao Vilhelm
  • DOPREDSJEDNIK: Matija Stanić
  • TAJNIK / CA: Dubravka Stanić
  • ADRESA: Vladimira Nazora 146, 31552 Podravski Podgajci
  • TELEFON: 031 621 253, 099 2621 250
  • FAX: 031 621 251

BIOGRAFIJA

Prema usmenoj predaji, 1928. godine osnovano je Prosvjetno društvo „Napredak ”, dok dokument o registraciji ovog društva postoji od 1935. godine. Misija društva bila je prosvjećivanje mještana. Otvorena je čitaonica u privatnoj kući. Već 1930. godine mještani sela uz pomoć tadašnjeg župnika, vlč. Ante Ađića, grade dom. I danas je u funkciji, ali je i spomenik kulture. Prosvjetno društvo „Napredak” ugasilo je svoj rad 70-tih godina prošlog stoljeća.

1996. godine društvo je obnovilo rad pod nazivom Kulturno umjetnička udruga (KUU) „Napredak”, s nešto drugačijim aktivnostima. Ova udruga kroz prikazivanje tradicionalnih nošnji, plesova, pjesme i svirke, čuva od zaborava dio prošlosti svoga kraja i uči mlade generacije očuvanju tradicije i običaja.
Novoosnovana udruga na početku svoga rada na raspolaganju ima već spomenuti dom prosvjetnog društva „Napredak”. Sve ostalo potrebno za rad prikuplja se postepeno. Prve narodne nošnje bile su izrađivane po uzoru na nošnju iz okolnih mjesta, a šivale su ih članice udruge same. Za veliki napredak u radu udruge zaslužna je dr.sc. Mandica Svirac, profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjeku za etnolgiju, koja je rekonstruirala izvornu podgajačku nošnju sa kraja 19 stoljeća.
Važan događaj za udrugu i sve njezine članove jest pristupanje zajednici udruga pod nazivom „Družina”. Naime, preko ove organizacije, koja je član Međunarodne unije folklora (IGF-a), KUU „Napredak” postaje dio međunarodne razmjene folklornih skupina, te ostvaruje niz nastupa na smotrama folklora u inozemstvu. „Družina” organizira svake godine u mjesecu kolovozu smotru pod nazivom „Susreti naroda i kultura”, u koju je uključena i KUU „Napredak”.
Danas udruga broji 70-tak aktivnih članova a svoj rad ostvaruje u nekoliko skupina. Formirane su: tri plesne skupine – odrasla, srednja i dječja skupina, jedna tamburaška skupina, pjevački zbor, a povremeno i dramska skupina. U sklopu udruge radi i etno radionica.

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

demo veci banner1

banner demo111

banner demo111

banner demo111